Доставка

       Доставката става след потвърдена регистрация на клиента инаправена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин наплащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка получаваавтоматично служебен номер, като клиента получава потвърждение на посочения отнего имейл.

        Онлайнзоомагазин „ДОГИФЕШЪН” си запазва правото да не изпълни поръчка, направена презинтернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, ако клиентътфигурира в нашата база данни като некоректен потребител или ако няма наличностот поръчаната стока. Чрез имейл или обаждане клиентът бива уведомен за липсатана даден продукт от поръчката. Поръчката може да бъде изпълнена дори и далипсва определен артикул, ако клиентът при подаването на своята поръчка еизявил желание за това.

           Потвърждението на поръчката става чрез имейл или по телефона в рамкитена работния ден.

           Клиентътможе да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение. В случай наотказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тясе възстановява по сметката на клиента

Срокове и цени за доставка:

           Доставкитесе извършват чрез куриерска фирма в цяла България до вратата на клиента.Доставка се извършва в рамките на 1 до 5 работни дни. В случай на забавянеклиентът ще бъде уведомен своевременно чрез имейл или по телефона.

Цената на доставката е еднаква за цялатастрана:

             - запоръчка от 0 до 100 лв.- 5,00 лв.

             - за поръчка над 100 лв. - безплатнадоставка.

            - Фиксиран час за доставка - безплатно.

              Заулеснение на своите клиенти Онлайн зоомагазин „ДОГИФЕШЪН” има и опция завзимане на направената поръчка от някой от нашите магазини.

Плащане :

             Плащането може да бъде извършено:

             - сналожен платеж на куриера при доставка на стоката

             - сбанков превод

             - чрезсистемата Epay.bg

             - чрезсистемата PayPal

          - чрез кредитна или дебитна карта от нашиявиртуален терминал. По време на процеса на проверка за автентичност на Вашата карта,персоналът на онлайн магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни,които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, чесделката се осъществява в интернет страницата на онлайн магазина. Сигурносттана картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра,обработващ плащането.


Връщане на стока:

             Клиентътможе да се откаже от сключен договор за покупка на стоки в срок от седемработни дни, считано от датата на получаване на стоката. В случай на отказ,молим получените от нас стоки да бъдат съхранени по начин, който не е нарушилтяхното качество и външен вид. При отказ от договора, стоките трябва да бъдатвърнати за сметка на купувача в тяхното първоначално състояние, опаковката, вкоято нормално се предлагат в търговската мрежа. В противен случай,прекратяването на договора става след договаряне на обезщетение за намаленитепотребителски свойства на стоката.


Съпровождащата документация към върнататастока, трябва да бъде:

              -стоковата разписка, с която пътува заявката с попълнена в най-долната частбанкова сметка на клиента, по която ще се възстанови платената сума, ипричините за връщане на поръчката;

             - копиеили оригинал от касовата бележка.

             - Паритесе възстановяват на клиента по посочената от него сметка чрез банков превод всрок до 30 дни.

            - Приплащане направено с кредитна карта, парите се възстановяват автоматично покартата направила плащането.


Как става връщането на даден продукт:

             1.Подаване на уведомление в свободен текст, където упоменавате Вашето желание давърнете дадена стока, както и по какъв начин желаете да получите Вашите пари -чрез банков превод или на място в някой от нашите магазини.

            Уведомлението се подава тук, или катоотидете в раздел "Връщане на стоката"и попълните формата.

              2. Следподаване на уведомлението изпращате за Ваша сметка продукта на адрес: София,ж.к. „Младост 4”, блок 482, магазин 11 или го донасяте на място, задължителносъпроводен от следната документация:

             - касовабележка и стокова разписка, които сте получили с Вашата поръчка, като прижелание за получаване на парите по банков път, на стоковата разписка степопълнили в най-долната част банкова сметка на клиента, по която ще севъзстанови платената сума.

              Паритесе възстановяват на клиента по посочената от него сметка чрез банков превод всрок до 7 работни дни или на място в някой от нашите магазини

ВНИМАНИЕ!!!

Тъй като не поддържаме в наличност повечето продукти, а ги доставяме по поръчка. Най - добре да ги поръчате онлайн, през сайта или да проверите за наличност на 0898 327 925, за да не се получават недоразумения!